AP State Syllabus AP Board 6th Class Hindi Textbook Solutions Chapter 6 खिलौनेवाला Textbook Questions and Answers.

AP State Syllabus 6th Class Hindi Solutions Chapter 6 खिलौनेवाला

6th Class Hindi Chapter 6 खिलौनेवाला Textbook Questions and Answers

Improve Your Learning

सुनिए-बोलिए
AP Board 6th Class Hindi Solutions Chapter 6 खिलौनेवाला 2

प्रश्न 1.
चित्र के बारे में बातचीत कीजिए। (చిత్రం గురించి సంభాషించండి.)
उतर:
इस चित्र में एक खिलौनेवाला तरह – तरह के नए – नए खिलौने बेच रहा है।

प्रश्न 2.
चित्र में कौन – कौन से खिलौने हैं? (చిత్రంలో ఏమేమి ఆట వస్తువులు (బొమ్మలు) ఉన్నవి?)
उतर:
चित्र में तरह – तरह के नये – नये खिलौने हैं। जैसे : गुब्बारे, साँप, गेंद, तलवार, क्रिकेट बल्ला (बैट), . झोपडी, हाथी, हवाई जहाज, एक लडकी, सेलफोन और तितली आदि के खिलौने हैं।

AP Board 6th Class Hindi Solutions Chapter 6 खिलौनेवाला

प्रश्न 3.
आप को कौन से खिलौने पसंद है? (మీకు ఏ ఆట బొమ్మంటే ఇష్టము?)
उतर:
मुझे हवाई जहाज का खिलौना बहुत पसंद है।

शिक्षण बिंदु – (झ, श, ह, ण, य, ‘ओ – ो, ‘औ – ौ’)
AP Board 6th Class Hindi Solutions Chapter 6 खिलौनेवाला 1

शब्दार्थ (అర్థములు) (Meanings)

वह = అతడు, అది, ఆమె, he, it, she
आज = ఈ రోజు, today
देखना = చూచుట, to see
माँ = అమ్మ, mother
खिलौनेवाला = ఆటబొమ్మలు అమ్మువాడు, ‘the mer-chant of playing dolls
फिर = మరలా, again
आया = వచ్చెను, came
कई = ఎన్నో, a lot of
तरह = రకముల, kinds
सुंदर = అందమైన, beautiful
नये = క్రొత్త, new
लाना = తెచ్చుట, to bring
एक = ఒక, one
हरा तोता = ఆకుపచ్చని చిలుక, agreen parrot
पिंजरा = పంజరం, cage
गेंद = బంతి, a ball
छोटी = చిన్న, a small
मोटर गाडी = మోటార్ బండి, motor car
चलना = కదులుట, to move
धनुष = ధనుస్సు, a bow
बाण = బాణము, an arrow
तलवार = కత్తి, sword
लेलो = తీసుకో, to take
भैया = సోదరుడు, brother
पुकार = పిలుపు, to call

AP Board 6th Class Hindi Solutions Chapter 6 खिलौनेवाला

पहचानिए और बोलिए (గుర్తించండి చెప్పండి)

झोपडी = గుడిసె, a hut
झष = చేప, a fish
मोर = నెమలి, a peacock
गौतम = బుద్ధుడు, buddha
कोयल = కోకిల, a cuckoo
पौधा = మొక్క, aplant
खिलौना = ఆటబొమ్మ, a playing toy or doll
औरत = స్త్రీ, a woman

अन्य शब्द (ఇతర శబ్దములు)

ओले = మంచి బిందువులు, snow
ओस = మంచు, dew
औज़ार = పనిముట్లు, implement tools
औरत = స్త్రీ, a woman
औषध = మందు, medicine
हौसला = ధైర్యము, courage
झोपडा = గుడిసె, a hut
झोली = చిన్న సంచి, wallet
पौधा = మొక్క, a plant
शोभा= అందం, beautiful
शौकीन = సొగసుకాడు, a fashionable person
शैर = సమూహం, crowed
यौगिक = కలిసినట్టువంటి, derivative
खिलौना = ఆటబొమ్మ, doll or toy
शोक = శోకం, దుఃఖం, sorrowness
होड़ = పందెం, competition
बौर = మామిడి సువాసన, blossom
लौकी = గుమ్మడికాయ, pumpkin
नौकर = పనివాడు, servant
सौ = వంద, hundred

अंतर पहचानिए (తేడాలను గుర్తించండి)

ओर = వైపు, towards, side ; और = మరియు, and
तोल = తూకం, weight ; तौल = త్రాసు, weight
मोजा = మేజోళ్ళు, socks ; मौज = అల, wave
बोना = నాటుట, to sow ; बौना = పొట్టివాడు, dwarf
जोर = బలం, శక్తి, ఉత్సాహం, force ; झोर = కట్టుచారు, soup
शोक = శోకం, sorrowness ; शैक = ఇష్టం, like
लोट = దొర్లుట, welter ; लौट = తిరిగివచ్చుట, returned
सोर = చెట్టు, మూలం, tire ; सौर = సౌర (సూర్యునికి సంబంధించి) solar

AP Board 6th Class Hindi Solutions Chapter 6 खिलौनेवाला

इन्हें जानलीजिए (వీటిని తెలుసుకోండి)

1.मिठाईवाला (మిఠాయి అమ్మేవాడు)
2. दूधवाला (పాలవాడు)
3. फूलवाला (పూలవాడు)
4. फलवाला (పండ్లవాడు )
5. खिलौनेवाला (ఆటబొమ్మలు అమ్మేవాడు)
6. गाडीवाला (వాహనదారుడు)

अक्षरों को पहचानिए और बोलिए (అక్షరాలను గుర్తించండి, చెప్పండి)

झ (ఝ) श (శ) ह (హ) ण (ణ) य (య) ओ (ఓ) औ (ఔ)

बालगीत

वह देखो माँ आज
खिलौनेवाला फिर से आया है।
कई तरह के सुंदर – सुंदर
नए खिलौने लाया है।
हरा – हरा तोता पिंजरे में
गेंद एक पैसे वाली
छोटी – सी मोटर गाड़ी है
सर – सर – सर चलने वाली॥
छोटे – छोटे धनुष – बाण हैं।
हैं छोटी – छोटी तलवार ।
नए खिलौने ले लो भैया
ज़ोर – ज़ोर वह रहा पुकार॥

బాలగీతం

అమ్మా చూడమ్మా ఈ రోజు
ఆటబొమ్మలమ్మేవాడు మరలా వచ్చాడు.
ఎన్నో రకాల అందమైన
క్రొత్త ఆట బొమ్మలు తెచ్చాడు
పచ్చ పచ్చని చిలుక
పంజరంలో
ఒక్క పైసా బంతి
చిన్న మోటర్ బండి
సరేసర్ మంటూ
వెళ్ళే బండి
చిన్న చిన్న ధనస్సు బాణాలు
చిన్న చిన్న కత్తులు ఉన్నాయి.
క్రొత్త ఆట బొమ్మలు తీసుకో సోదరా
అంటూ అతడు పెద్ద పెద్దగా
పిలుస్తున్నాడు

Rhyme in English

Mother! Look over there! Today
Again came the toy – seller
Brought various
Beautiful new toys
A green parrot
in a cage
A ball worth one praise
A tiny motor vehicle
that moves very fast
Small bow, arrows
and small knives are there
He is shouting aloud
“New toys, come and take brother.”

पढ़िए (झ श ह ण य ‘ओ – ो, ‘औ – ौ’)

अ) गीत में से ‘ मात्रावाले शब्दों पर ‘O’ ‘य’ अक्षरवाले शब्दों पर ‘[ ]’, ‘ह’ अक्षरवाले शब्दों पर ‘( )’ लगाइए।
AP Board 6th Class Hindi Solutions Chapter 6 खिलौनेवाला 3

आ) चित्र देखिए। शब्द पढ़िए।
AP Board 6th Class Hindi Solutions Chapter 6 खिलौनेवाला 4

इ) शब्द पढ़िए। अक्षर पढ़िए। इन वर्गों को वर्णमाला चार्ट में पहचानिए।
AP Board 6th Class Hindi Solutions Chapter 6 खिलौनेवाला 5

ई) चित्र वाले शब्द पर ‘ ‘ लगाइए।
AP Board 6th Class Hindi Solutions Chapter 6 खिलौनेवाला 6

उ) इनको पढ़िए।
AP Board 6th Class Hindi Solutions Chapter 6 खिलौनेवाला 7

ऊ) पढ़िए। अंतर पहचानिए।
ओर – और
तोल – तौल
मोज – मौज़
बोना – बौना
ज़ोर – झोर
शोक – शौक
लोट- लौट
सोर – सौर

AP Board 6th Class Hindi Solutions Chapter 6 खिलौनेवाला

ओर = వైపు, towards, side ; और = మరియు, and
तोल = తూకం, weight ; तौल = త్రాసు, weight
मोजा = మేజోళ్ళు, socks ; मौज = అల, wave
बोना = నాటుట, to sow ; बौना = పొట్టివాడు, dwarf
जोर = బలం, శక్తి, ఉత్సాహం, force ; झोर = కట్టుచారు, soup
शोक = శోకం, sorrowness ; शैक = ఇష్టం, like
लोट = దొర్లుట, welter ; लौट = తిరిగివచ్చుట, returned
सोर = చెట్టు, మూలం, tire ; सौर = సౌర (సూర్యునికి సంబంధించి) solar

ऋ) सही वर्तनीवाले शब्द पहचानकर ‘ ‘ लगाइए।
AP Board 6th Class Hindi Solutions Chapter 6 खिलौनेवाला 8

ए) जानवर -आवाज़

बंदर – किच-किचाना
घोडा – हिन हिनाना
भालू – गुर्राना
खरगोश – किकियाना
शेर – दहाड़ना
बकरी – मिमयाना
हाथी – चिंघाड़ना

पक्षी – आवाज़

कोयल – कू- कू
बतख – क्वाँक – क्वाँक
तोता – टैं – टैं
कंबूतर – गुटरगू
मोर – म्यव – म्यव
कौआ – कांव – कांव

लिखिए

अ) सूचना के अनुसार लिखिए।
AP Board 6th Class Hindi Solutions Chapter 6 खिलौनेवाला 9

आ) लेखन अभ्यास
AP Board 6th Class Hindi Solutions Chapter 6 खिलौनेवाला 10

इ) खाली जगह भरिए। झरना औज़ार
AP Board 6th Class Hindi Solutions Chapter 6 खिलौनेवाला 11

ई) मात्रा जोडिए। लिखए।
AP Board 6th Class Hindi Solutions Chapter 6 खिलौनेवाला 12

उ) चित्र के आधार पर वर्तनी सही करके लिखिए।
AP Board 6th Class Hindi Solutions Chapter 6 खिलौनेवाला 13

ऊ) ओ – ो मात्रावाले वर्गों को ‘र’ के साथ जोड़कर लिखिए।
AP Board 6th Class Hindi Solutions Chapter 6 खिलौनेवाला 14

औ-मात्रावाले वर्गों को ‘र’ के साथ जोड़कर लिखिए।
AP Board 6th Class Hindi Solutions Chapter 6 खिलौनेवाला 15

ऋ) फल और पूलों के नाम अलग कर तालिका में लिखिए।
गुलाब, आम, चमेली, अनार, सेब, कमल, गेंदा, संतरा, केला, सूरजमुखी।
AP Board 6th Class Hindi Solutions Chapter 6 खिलौनेवाला 16

अध्यापक वाक्य बोलेंगे और बच्चे सुनेंगे। छात्र उन्हें सुनकर दोहरायेंगे। (ఉపాధ్యాయుడు వాక్యాలు చెప్పెదరు. విద్యార్థులు తిరిగి వాటిని చెప్పెదరు.)

1. यह मोर है। – ఇది నెమలి. – It is a peacock.
2. यह कोयल है। – ఇది కోకిల. – It is a cuckoo.
3. मोर नाचता है। – నెమలి నాట్యం చేయుచున్నది. – The peacock is dancing.
4. यह झोपडी है। – ఇది గుడిసె. – It is a hut.
5. यह खिलौना है। – ఇది ఆట బొమ్మ – It is a dall
6. यह औरत है। – ఈమె స్త్రీ – She is a woman.
7. पौधा लगाओ। – మొక్కను నాటు. – Plant a tree

अध्यापक इन शब्दों के अर्थ बताते हुए उच्चारण करेंगे सभी छात्र उन्हें सुनकर दोहरायेंगे। (ఉపాధ్యాయులు ఈ పదములకు అర్థములు తెల్పుతూ ఉచ్చరించెదరు. విద్యార్థులందరూ తిరిగి వాటిని చెప్పెదరు.)

औरत = స్త్రీ, a woman
खिलौना = ఆటబొమ్మ, a playing toy or doll
झोपडी = గుడిసె, hut
कोयल = కోకిల, cuckoo
पौधा = మొక్క, a plant
झष = చేప, a fish

सही चित्र से जोडिए।
AP Board 6th Class Hindi Solutions Chapter 6 खिलौनेवाला 17

निम्न लिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए।

आज × कल
नया × पुराना
कई × कुछ
आया × गया
छोटी × बडी
एक × अनेक
सुंदर × असुंदर
यह × वह
लेना × देना

AP Board 6th Class Hindi Solutions Chapter 6 खिलौनेवाला

अध्यापक कुछ शब्दों के अर्थ बतायेंगे छात्र उन्हें सुनकर बोलेंगे।

रिश्तेदार

माँ – बाप = Mother – Father – తల్లి, తండ్రి
सास – ससुर = Aunt – Uncle – అత్త, మామ
नाना – नानी = Grandfather – Grandmother – తాత, అమ్మమ్మ
दादा – दादी = Grandfather – Grandmother – తాత, నానమ్మ
चाचा – चाची = Aunt – Uncle – పిన్ని, బాబాయి
ताऊ – ताई = Aunt – Uncle – పెదనాన్న, పెద్దమ్మ
मामा – मामी = Aunt – Uncle – మేనమామ, అత్త
देवर – देवरानी = Brother-in-law, Co-daughter-in-law – మరిది, తోడికోడలు

नीचे दिये गये अक्षरों से शब्दों को मिलाइए।
AP Board 6th Class Hindi Solutions Chapter 6 खिलौनेवाला 18
उतर:
1. औरत
2. कोयल
3. झष
4. झोपडी
5. पौधा
6. खिलौना

AP Board 6th Class Hindi Solutions Chapter 6 खिलौनेवाला 19
उतर:
1. मोर
2. ओस
3. धनुष
4. तलवार
5. गेंद
6. हरा

चित्र देखकर उचित शब्द से रिक्त स्थान भरिए।
AP Board 6th Class Hindi Solutions Chapter 6 खिलौनेवाला 20

नीचे दिये गये प्रश्नों के उत्तर लिखिए।

1. आज फिर से कौन आया है?
उतर:
आज फिर से खिलौनेवाला आया है।

2. खिलौनेवाला क्या लाया है?
उतर:
खिलौनेवाला सुंदर खिलौने लाया हैं।

3. सर – सर – सर चलनेवाली क्या है?
उतर:
मोटर गाडी सर – सर – सर चलनेवाली है।

4. खिलौनेवाला क्या बेचता हैं?
उतर:
खिलौनेवाला तरह तरह के खिलौने बेचता है।

‘खिलौनेवाला’ बालगीत का भाव बताइए।
AP Board 6th Class Hindi Solutions Chapter 6 खिलौनेवाला 22
एक बच्चा अपनी माँ से बताता है कि माँ आज फिर से खिलौनेवाला आया है। वह कई तरह के सुंदर और नये – नये खिलौने लाये हैं। उस के पास पिंजरे में हरे तोता की खिलौना, गेंद, मोटर गाडी आदि हैं। उसके पास छोटे – छोटे धनुष – बाण भी हैं। उसके पास छोटी तलवार भी है। खिलौनेवाला जोर – जोर से खिलौने खरीदने को बुलाते हैं।

निम्न लिखित शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए।

माँ – बाप
लडका – लडकी
चाचा – चाची
नौकर – नौकरानी
कौआ – मादा कौआ
बैया – बहन
बच्चा – बच्ची
मोर – मोरनी
बकरा – बकरी
हाथी – हाथिन
बेटा – बेटी
पुत्र – पुत्री
औरत – आदमी
घोडा – घोडी
शेर – शेरनी

अपने मनपसंद पशु-पक्षियों के नाम लिखो।
AP Board 6th Class Hindi Solutions Chapter 6 खिलौनेवाला 21

नीचे दिये गये अक्षरों को सही ढंग से लिखिए।

नीचे दिये गये वाक्यों को घटना क्रम के आधार पर पहचानकर रिक्त स्थान में उचित संख्या लिखिए ।
1. खिलौनेवाला फिर से आया है।
उतर: 2

2. नए खिलौने लाया है।
उतर: 4

3. कई तरह के सुंदर – सुंदर
उतर: 3

4. वह देखो माँ आज
उतर: 1

निम्न लिखित बालगीत पढ़कर दिये गये प्रश्न के उत्तर विकल्पों में से चुनकर लिखिए।

वह देखो माँ आज
खिलौनेवाला फिर से आया है।
कई तरह के सुंदर – सुंदर
नए खिलौने लाया है।।
हरा – हरा तोता पिंजरे में
गेंद एक पैसे वाली
छोटी-सी मोटर गाड़ी है
सर – सर – सर चलने वाली ॥

प्रश्न :
1. गेंद का दाम क्या है?
A) एक पैसा
B) दो पैसे
C) तीन पैसे
D) चार पैसे
उत्तर:
A) एक पैसा

2. खिलौने कैसे हैं?
A) पुराने
B) असुंदर
C) सुंदर
D) ये सब
उत्तर:
C) सुंदर

AP Board 6th Class Hindi Solutions Chapter 6 खिलौनेवाला

3. आज फिर से ये आये है
A) खिलौनेवाला
B) दूध वाला
C) मिठाईवाला
D) फलवाला
उत्तर:
A) खिलौनेवाला

4. तोता कहाँ है?
A) हाथ में
B) पिंजरे में
C) जेब में
D) झोंपडी पर
उत्तर:
B) पिंजरे में

शब्दों के अंतिम अक्षर से और एक शब्द बनाइए।

1. झोंपडी → डमरू → रूमाल
2. मोर → राम → मामा
3. पौधा → धनुष → षटपद
4. कोयल → लव → वन
5. औरत → तैराक → कनक

निम्न लिखित शब्दों के वचन बदलकर लाइए।

यह – ये
एक – अनेक
धनुष – धनुष
पौधा – पौधे
वह – वे
गेंद – गेंद
बाण – बाण
औरत – औरतें
खिलौना – खिलौने
गाडी – गाड़ियाँ
तलवार – तलवारें

नीचे दिये गये संकेतों के आधार पर चार वाक्य लिखिए।
AP Board 6th Class Hindi Solutions Chapter 6 खिलौनेवाला 23
उतर:

  • खिलौनेवाला तरह – तरह के खिलौने लाया है।
  • उसके पास एक तोता पिंजरे में है जो खिलौना ही है।
  • उसके पास एक खिलौना मोटर गाडी भी है।
  • सारे खिलौने रंग बिरंगे हैं।

अक्षरों में लिखिए।

1) 26 – छब्बीस
2) 27 – सत्तास
3 ) 28 – अट्ठाईस
4) 29 – उनतीस
5) 30 – तीस

रेखांकित शब्दों के अर्थ अपनी मात्रुभाषा या अंग्रेज़ी में लिखिए।

1. पिंजरे में हरा – हरा तोता है।
उतर:
చిలుక, a parrot

2. उसके पास सुंदर खिलौने हैं।
उतर:
అందమైన, beautiful

AP Board 6th Class Hindi Solutions Chapter 6 खिलौनेवाला

3. यह छोटी तलवार है।
उतर:
కత్తి, sword

4. ज़ोर जोर से वह पुकार रहा है।
उतर:
పిలుపు, to call

5. उसके पास एक गेंद है।
उतर:
బంతి, a ball

सही शब्दों से रिक्तस्थानों की पूर्ति कीजिए।
(मोटर, खिलौनेवाला, तोता, सुंदर, तलवार)

1. उसके पास छोटी – छोटी … है।
उतर:
तलवार

2. हरा – हरा …….. पिंजरे में है।
उतर:
तोता

3. ……. गाडी सर – सर – सर चलती है।
उतर:
मोटर

4. कई तरह के ………… सुंदर खिलौने हैं।
उतर:
सुंदर

5. आज़ …. फिर से आया है।
उतर:
खिलौनेवाला

निम्न लिखित शब्दों को अपनी वाक्यों में प्रयोग कीजिए।

1. सुंदर : वह सुंदर लडका है।
2. खिलौना : खिलौनेवाला यह खिलौना लाया है।
3. डाली : डाली पर कोयल है।
4. पौधा : हर एक एक पौधा लगाइए।
5. झोपडी : गरीब आदमी झोंपड़ी में रहता है।

शब्दों को सही क्रम में रखकर वाक्य बनाइए।

1. छोटे-छोटे उसके धनुष पास बाण हैं।
उतर:
उसके पास छोटे – छोटे धनुष बाण है।

2. यह मोटर गाडी सी छोटी एक है।
उतर:
यह एक छोटी सी मोटर घडी है।

AP Board 6th Class Hindi Solutions Chapter 6 खिलौनेवाला

3. जोर पुकरा जोर वह रहा है।
उतर:
वह जोर – जोर पुकार रहा है।

4. नये खिलौने खिलौनेवाला है लाया।
उतर:
खिलौनेवाला नये खिलौने लाया हैं।

5. है नाचता मोर वह
उतर:
वह मोर नाचता है।

उचित शब्द से रिक्तस्थान भरिए।

1. गेंद एक ……… वाली।
उतर:
पैसा

2. खिलौनेवाला ………. से आया है।
उतर:
फिर

3. खिलौनेवाला ……. खिलौने लाया है।
उतर:
नए

4. उस के पास छोटी ………. गाडी है।
उतर:
मोटर

5. जोर ……… वह पुकार रहा है।
उतर:
जोर

नीचे दिये गये शब्द पढ़िए, द्वित्वाक्षर वाले शब्दों पर गोला ‘O’ लगाइए। संयुक्ताक्षरवाले शब्दों पर ‘[ ]’ बाक्स गाइए।
AP Board 6th Class Hindi Solutions Chapter 6 खिलौनेवाला 24

नीचे दिये गये वाक्यों में रेखांकित शब्द गलत है। सही शब्द सामने लिखिए।

1. वह नए किलौने लाये हैं?
उतर:
खिलौने

2. यह सर-सर-सर सलने वाली गाडी है।
उतर:
चलने

AP Board 6th Class Hindi Solutions Chapter 6 खिलौनेवाला

3. किलौनेवाला फिर से आया है।
उतर:
खिलौनेवाला

4. छोटे – छोटे धनुष – भाण हैं।
उतर:
बाण

5. गेंध एक पैसेवाली है।
उतर:
गेंद

निम्न लिखित बालगीत पढ़कर दिये गये प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनकर लिखिए।

वह देखो माँ आज
खिलौनेवाला फिर से आया है।
कई तरह के सुंदर – सुंदर
नए खिलौने लाया है।।
हरा – हरा तोता पिंजरे में
गेंद एक पैसे वाली
छोटी – सी मोटर गाड़ी है
सर – सर – सल चलने वाली॥
छोटे – छोटे धनुष – बाण हैं।
हैं छोटी – छोटी तलवार।
नए खिलौने ले लो भैया
ज़ोर – ज़ोर बह रहा पुकार॥

प्रश्न:
1. गेंद का दाम कितने पैसे हैं?
A) एक
B) दो
C) तीन
D) चार
उत्तर:
A) एक

2. धनुष – बाण कैसे हैं?
A) छोटे – छोटे
B) बडे – बड़े
C) लंब – लंबे
D) चौडे – चौडे
उत्तर:
A) छोटे – छोटे

3. पिंजरे में किस रंग के तोता है?
A) लाल-लाल
B) हरा – हरा
C) नीला – नीला
D) काला – काला
उत्तर:
B) हरा – हरा

AP Board 6th Class Hindi Solutions Chapter 6 खिलौनेवाला

4. खिलौनेवाला ऐसे खिलौने लाये हैं?
A) नए – नए
B) पुराने
C) ताजे – ताजे
D) काले – काले
उत्तर:
A) नए – नए

5. फिर से कौन आया है?
A) गाडीवाला
B) दूधवाला
C) फलवाला
D) खिलौनेवाला
उत्तर:
D) खिलौनेवाला

पढ़िए और सुंदर अक्षरों में लिखिए।
AP Board 6th Class Hindi Solutions Chapter 6 खिलौनेवाला 25

क्या मैं ये कर सकता हूँ? हाँ (✓) नहीं (✗)
1. चित्र के बारे में बातचीत कर सकता हूँ। कहानी बता सकता हूँ।
2. ‘झ, श, ह, ण, य, ओ, औ’ वर्गों से बने शब्द पढ़ सकता हूँ। .
बिना देखे लिख सकता हूँ।