These AP 7th Class Telugu Important Questions 11th Lesson సీత ఇష్టాలు will help students prepare well for the exams.

AP State Syllabus 7th Class Telugu 11th Lesson Important Questions and Answers సీత ఇష్టాలు

7th Class Telugu 11th Lesson సీత ఇష్టాలు Important Questions and Answers

I. అవగాహన – ప్రతిస్పందన

ఈ కింది పరిచిత గద్యాలను చదవండి నాలుగు ప్రశ్నలు తయారుచేయండి.

1. జానపద కళల్లో ఎంతో ప్రాచుర్యం పొందినది బుర్రకథ. తరతరాలుగా ప్రజా చైతన్యంలో ఈ కళారూపం కీలకపాత్ర పోషించింది. ఇందులో ఒకరు కథ చెబుతూంటే వారికి చెరో పక్కా ఇద్దరు వంత పాడుతూ ఉంటారు. కథ చెప్పేవారిని “కథకుడు” అనీ ఆయనకు రెండుపక్కలా నిలబడి గొంతు కలిపేవాళ్ళను “వంతలు” అని అంటారు. కథకుడు తంబూరా వాయిస్తాడు కాబట్టి కథకు బుర్రకథ అని పేరు వచ్చింది. ఈనాటి బుర్రకథను కృష్ణవేణి చెబుతుంది. రోజా, రాజు వంతలుగా వస్తున్నారు.
ప్రశ్నలు:
అ) జానపద కళల్లో ప్రాచుర్యం పొందిన కళ ఏది?
జవాబు:
జానపద కళల్లో ప్రాచుర్యం పొందిన కళ “బుర్రకథ”

ఆ) బుర్రకథను చెప్పేవారిని ఏమంటారు?
జవాబు:
బుర్రకథను చెప్పేవారిని కథకుడు అంటారు.

ఇ) తంబురా వాయించేది ఎవరు?
జవాబు:
కథకుడు తంబూరా వాయిస్తాడు.

ఈ) కథకునికి వంత పాడేవాళ్ళను ఏమంటారు?
జవాబు:
కథకునికి వంత పాడేవారిని “వంతలు” అంటారు.

2. శ్రావణి టీచర్ సీత మనసులో చదువు బీజాలు బలంగా నాటింది. టీచర్ బదిలీ అయినా ఉన్న ఊళ్ళో పై చదువులకు అవకాశం లేకపోయినా పక్క టౌనుకు పోయి స్కూల్ చదువుతూ కాలేజీలో ఇంటరూ పూర్తిచేసి డిగ్రీలో చేరింది. ఏదో చదువుకొని, డబ్బులు సంపాదించి, తను మాత్రం హాయిగా ఉండాలనుకోలేదు సీత. తను బాగా చదువుకొని, తనలాంటి పిల్లలను బాగుపరచాలని, కలెక్టరుగానో, నాయకురాలుగానో ఈ సమాజానికి సేవ చేయాలని గట్టిగా నిర్ణయించుకున్నది. డిగ్రీ చదివి పోటీ పరీక్షలలో విజయం సాధించి, మండల అభివృద్ధి అధికారిగా ఎంపికైంది.
ప్రశ్నలు:
అ) సీత మనసులో చదువు బీజాలు నాటింది ఎవరు?
జవాబు:
శ్రావణి టీచర్ సీత మనసులో చదువు. బీజాలు నాటింది.

ఆ) పై చదువులకు సీత ఎక్కడికి వెళ్ళింది?
జవాబు:
సీత పై చదువులకు టౌనుకు వెళ్ళింది.

ఇ) సీత ఎంత వరకు చదువుకొంది?
జవాబు:
సీత డిగ్రీ వరకు చదువుకొంది.

ఈ) సీత ఏ అధికారిగా ఎంపికైంది?
జవాబు:
సీత “మండల అభివృద్ధి అధికారి”గా ఎంపిక అయ్యింది.

AP 7th Class Telugu Important Questions Chapter 11 సీత ఇష్టాలు

ఈ క్రింది అపరిచిత గద్యాలను చదివి ఇవ్వబడిన ప్రశ్నలకు జవాబులు రాయండి.

1. పరశురాముడు దుష్టులైన క్షత్రియులను చంపుటకు పుట్టినవాడు. అతని చేతిలో ఎందరో రాజులు మరణించారు. ఒక్క శ్రీరాముడు మాత్రమే అతనిని ఓడించాడు. అప్పటి నుండి యుద్దాలు మానేసి, మహేంద్రపర్వతం మీద తపస్సు చేసుకుంటున్నాడు. అటువంటివాడు గంగ కోరిక పై భీష్మునికి యుద్ధవిద్యలు నేర్పాడు. భీష్ముడు పరశు రాముని శిష్యుడు కనుక గురువు ఆజ్ఞాపించిన కార్యమును శిరసావహించి తీరతాడని అంబ నమ్మింది. ఏదో విధంగా పరశురాముని అనుగ్రహం సంపాదించి, భీష్ముని సాధించవచ్చని ఊహించింది.
ప్రశ్నలు:
అ) గురు, శిష్యులెవరు?
జవాబు:
పరశురాముడు, భీష్ముడు.

ఆ) ఎవరి ఆజ్ఞను శిరసావహించాలి?
జవాబు:
గురువు యొక్క ఆజ్ఞను.

ఇ) రాజులు ఎందుకు మరణించారు?
జవాబు:
దుష్టత్వము వలన.

ఈ) పరశురాముని శ్రీరాముడు ఎందుకు ఓడించగలిగాడు?
జవాబు:
శ్రీరామునిలో దుష్టత్వము లేకపోవటం వలన.

2. ప్రపంచంలో మొట్టమొదట విడుదల చేయబడిన తపాళాబిళ్ళ అతికించే రకం కాదు. అది రెండు అణాల ఖరీదు కలిగిన కాపర్ టికెట్. ఈస్టిండియా కంపెనీ అధికారానికి లోబడిన వందమైళ్ళ లోపు చిరునామాకు దాని ద్వారా ఒక కవరును పంపవచ్చును. ఆ కవరును డాక్ రన్నర్ తీసుకువెడతాడు. ఈ కాపర్ టోకెన్ ప్రప్రథమంగా 1774 మార్చి 31వ తేదీన పాట్నాలో విడుదల చేయబడింది. 1852లో సింధు ప్రావిన్స్ కమిషనర్ సర్ బార్టిల్ ఫెర్ ఆసియాలో మొట్టమొదట తపాలాబిళ్ళను తీసుకువచ్చాడు. అందులో ఈస్టిండియా కంపెనీ ముద్ర ఉండేది. దానిని సింధు లోపల ఉత్తరాలు పంపడానికి ఉపయోగించేవారు. దీనిని సింధ్ డాక్ అనేవారు.
ప్రశ్నలు:
అ) డాక్ రన్నర్ అంటే ఎవరు?
జవాబు:
తపాలా బంట్రోతు

ఆ) సింధు ప్రావిన్స్ ఎవరి పరిపాలనలో ఉంది?
జవాబు:
ఈస్టిండియా కంపెనీ.

ఇ) అణా అంటే, ఎన్ని పైసలు?
జవాబు:
ఆరు పైసలు.

ఈ) సింధ్ డాక్ అంటే ఏమిటి?
జవాబు:
సింధు ప్రావిన్స్ లోని కాపర్ టికెట్.

3. అక్టోబర్ 16వ తేదీని ప్రపంచ ఆహార దినోత్సవంగా జరుపుకుంటున్నాము. నిజానికి ఆహారధాన్యాల కొరత లేకపోయినా ప్రపంచంలోని చాలా ప్రాంతాలలో ప్రజలు తిండి లేక చనిపోవటం దారుణసత్యం. దీనికి కారణాలు అనేకం. అందులో ఒకటి ఆహార పదార్థాలను వృథా చేయటం. మనం ఆహారాన్ని వృథా చేస్తున్నామంటే అది అందవలసిన వారికి అందకుండా అడ్డుపడుతున్నామన్నమాట. ఇలా వృథా అవుతున్న ఆహారంలో సగానికి సగం మామూలుగా పిల్లలు తినే కంచాలలోనే వృథా అవుతున్నది. తల్లిదండ్రులే దీనికి పూర్తి బాధ్యత వహించాలి. పిల్లలు ఇష్టపడే ఆరోగ్యకరమైన, పుష్టికరమైన ఆహారాన్ని వారికి ఇవ్వాలి. వారు దాన్ని వృథా చేయకుండా తినేలా చూడటం తల్లిదండ్రుల బాధ్యత.
ప్రశ్నలు:
అ) పిల్లల పట్ల ఎవరు బాధ్యతగా ఉండాలి?
జవాబు:
తల్లిదండ్రులు..

ఆ) ప్రపంచ ఆహారదినోత్సవం ఎప్పుడు జరుపుకుంటున్నాం?
జవాబు:
కొంతమంది ఆహారాన్ని వృథా చేయడం వలన.

ఇ) సరిపడ ఆహారమున్నా కొందరికి ఎందుకు తిండిలేదు?
జవాబు:
అక్టోబరు 16వ తేదీ.

ఈ) మనం వృథా చేసేవాటిలో ఇంకొకటి ఏమిటి?
జవాబు:
నీరు.

AP 7th Class Telugu Important Questions Chapter 11 సీత ఇష్టాలు

4. పురాతనమైన ఏడు ప్రపంచ అద్భుతాలలో ప్రధానమైనవి ఈజిప్టులోని పిరమిడ్లు. మిగిలిన ఆరు అద్భుతాలు కాలగర్భంలో కలిసిపోయాయి. లేదా శిథిలావస్థను చేరుకున్నాయి. విలక్షణమయిన ఆకారంతో భూమ్యాకర్షణ శక్తికి తట్టుకుని నిలబడడం వలన పిరమిడ్లు ఈనాటి నిలిచి ఉన్నాయి. పిరమిడ్ ఆకారంలో ఇళ్ళు నిర్మించడానికి ఇప్పటి వరకు ఎవరూ ప్రయత్నించలేదు. అయినా కలపతో, గాజుతో చేసిన పిరమిడ్ ప్రతిరూపాలు ఫ్యూరియోలుగా ప్రాచుర్యంలో ఉన్నాయి. భవిష్యత్ లో సుప్రీం కౌన్సిల్ ఆఫ్ యాంటీ క్విటీస్ ఆఫ్ ఈజిప్ట్ సంస్థ అనుమతి పొందకుండా వీటి రెప్లికాలు తయారుచేయడానికి వీలుకాదు.
ప్రశ్నలు :
అ) ప్రపంచంలోని వింతలెన్ని?
జవాబు:
ఏడు

ఆ) కాలగర్భంలో కలిసిపోవడమంటే ఏమిటి?
జవాబు:
నశించిపోవడం

ఇ) “శిథిలావస్థ” దీనిలో ఏ సంధి ఉంది?
జవాబు:
సవర్ణదీర్ఘ సంధి

ఈ) ఎవరి అనుమతితో పిరమిడ్ ఆకారం తయారుచేయాలి?
జవాబు:
సుప్రీం కౌన్సిల్ ఆఫ్ యాంటీ క్వీటీస్ ఆఫ్ ఈజిప్టు

5. ఈ కింది అపరిచిత గద్యాన్ని చదివి, ఇవ్వబడిన ప్రశ్నలకు జవాబులు రాయండి.

బాలమురళీకృష్ణగారు 1930 జూలై 6వ తేదీన తూర్పుగోదావరిలోని శంకరగుప్తంలో పుట్టారు. అమ్మ సూర్యకాంతమ్మ, వీణా కళాకారిణి. నాన్న పట్టాభిరామయ్య, వయోలిన్ ఉపాధ్యాయులు. బాలమురళీకృష్ణగారు కర్నాటక సంగీత విద్వాంసుడి గానే కాక వాగ్గేయకారుడిగా బోలెడంత పేరు సంపాదించారు. పద్మశ్రీ, పద్మభూషణ్ వంటి జాతీయ పురస్కారాలు పొందారు.
ప్రశ్నలు:
1. బాలమురళీకృష్ణగారు ఎప్పుడు జన్మించారు?
జవాబు:
6.7.1930.

2. పట్టాభిరామయ్యగారు ఏం చేసేవారు?
జవాబు:
వయోలిన్ ఉపాధ్యాయులు.

3. బాలమురళీకృష్ణగారు పొందిన జాతీయ పురస్కారాలు ఏవి?
జవాబు:
పద్మశ్రీ, పద్మభూషణ్

4. పై పేరా ఆధారంగా ఒక ప్రశ్న తయారు చేయండి.
జవాబు:
బాలమురళీకృష్ణ గారి తల్లి పేరేమి?

II. వ్యక్తీకరణ – సృజనాత్మకత

1. పాఠంలోని 84 పేజీలోని చిత్రం చూడండి. వాళ్ళమధ్య సంభాషణలు ఊహించి చెప్పండి.
జవాబు:
శ్రావణి అనే ఉపాధ్యాయురాలు శివయ్య దంపతుల ఇంటికి వచ్చింది. శ్రావణి శివయ్య దంపతులతో సీతమ్మను బడి మాన్పించవద్దని, సీతమ్మ తెలివైన పిల్ల అని, సీతమ్మ చదువుకుంటే మంచి ఉద్యోగం సంపాదించి శివయ్య కుటుంబానికి సాయం చేస్తుందని చెప్పి ఉంటుంది.

శివయ్య తాను బీదవాడిననీ, తానూ, భార్య పనిలోకి వెళ్ళి సంపాదించకపోతే తన సంసారం గడవదనీ, సీత బడికి రావడం కుదరదనీ, ఇంటి వద్ద తమ్ముడిని చూసుకోవాలని చెప్పి ఉంటాడు.

అప్పుడు సీత చదువుకుంటే ఆమెకు మధ్యాహ్నం భోజనం స్కూలులో పెడతారనీ, స్కాలర్ షిప్ కూడా ఇస్తారనీ, చదువుకున్న స్త్రీలు సాధించిన విజయాలను గురించి శివయ్య దంపతులకు చెప్పి సీతను బడికి పంపడానికి వారిని ఒప్పించి ఉంటుంది.

AP 7th Class Telugu Important Questions Chapter 11 సీత ఇష్టాలు

2. “సీత ఇష్టాలు” బుర్రకథ చదువుకున్నారు కదా ! అలాగే మీరు చూసిన ఏదైనా కళారూపాన్ని గురించి వివరించండి.
జవాబు:
నాకు నచ్చిన కళారూపం కోలాటం. ఇది భజన సంప్రదాయానికి చెందిన జానపద కళారూపం. కోల అంటే కర్ర. కర్రలతో ఆడుతూ చేసే భజన కోలాటం. కోలాటం ఒక బృంద నృత్యం. కళాకారుల చేతిలో కోలాటం కర్రలు పట్టుకొని నిల్చుంటారు. వారి మధ్యలో జట్టు నాయకుడు ఈలవేస్తూ ఏ పదానికి ఏ నాట్యం చెయ్యాలో, ఏ దరువుకు ఎలా స్పందించాలో చెబుతూ ప్రదర్శన, నడిపిస్తాడు. కళాకారులు ఒకరికొకరు కర్రలు తాకిస్తూ లయబద్దంగా వాయిస్తూ పాడుతూ, గుండ్రంగా తిరుగుతూ అడుగులు వేస్తారు. ఎంత వేగంగా చిందులేస్తున్నా చేతిలో కర్రలు శ్రు తి తప్పకుండా వాయిస్తారు. జట్టు నాయకుణ్ణి కోలన్న పంతులు, మేళగాడు అంటారు. జట్టు నాయకుడు నిలిచే ప్రదేశాన్ని ‘గరిడీ’ అంటారు. కోలాటంలో పాటకు అనుగుణంగా నృత్యం చేయడాన్ని ‘కోపు’ అంటారు. దీనిలో కృష్ణకోపు, లాలికోపు, బసవకోపు మొదలైన ప్రక్రియలుంటాయి. తూర్పుగోదావరి జిల్లా వెల్ల గ్రామానికి చెందిన వేంకట రమణ ప్రముఖ కోలాట విద్వాంసుడు.

3. సోదరి వివాహం సందర్భంగా వారం రోజులు సెలవు కోరుతూ మీ పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయునికి లేఖ రాయండి.
జవాబు:

ప్రధానోపాధ్యాయునికి లేఖ

చెరుకూరు,
xxxx

గౌరవనీయులైన ప్రధానోపాధ్యాయుల గారికి,
ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాల,
xxxxx

ఆర్యా !

నేను మీ పాఠశాల నందు 7వ తరగతి చదువుతున్నాను. ఈ నెల x x తారీఖున మా అక్కయ్య వివాహం. కనుక నాకు వారం రోజులు. (x x x x నుండి x x x x వరకు) సెలవు ఇవ్వవలసిందిగా కోరుచున్నాను.

ఇట్లు,
మీ విధేయుడు / రాలు
xxxxx.

7th Class Telugu 11th Lesson సీత ఇష్టాలు 1 Mark Bits

1. గోపి నిజాయితీపరుడు, తెలివైనవాడు (ఇది ఏ రకమైనవాక్యం)
ఎ) సామాన్యవాక్యం
బి) సంక్లిష్ట వాక్యం
సి) సంయుక్తవాక్యం
డి) అసామాన్యవాక్యం
జవాబు:
సి) సంయుక్తవాక్యం

2. చాలా సేపు టి.వి చూడొద్దు (ఏ వాక్యమో గుర్తించండి)
ఎ) నిషేదార్థక
బి) ఆశ్చర్యార్థక
సి) విధ్యర్థక
డి) హేత్వర్థక
జవాబు:
ఎ) నిషేదార్థక

3. కింది వాటిలో ఆశ్చర్యార్థక వాక్యాన్ని గుర్తించండి.
ఎ) ఆహా ! ఎంత బాగుందో !
బి) నీ పేరేమిటి?
సి) అన్నం తిను
డి) తరగతిలో మాట్లాడరాదు
జవాబు:
ఎ) ఆహా ! ఎంత బాగుందో !

AP 7th Class Telugu Important Questions Chapter 11 సీత ఇష్టాలు

4. రవి పాఠం చదివి నిద్రపోయాడు. (ఏ రకపు వాక్యమో గుర్తించండి)
ఎ) సంయుక్త వాక్యం
బి) అప్యర్థకం
సి) సంక్లిష్ట వాక్యం
డి) ప్రార్ధనార్ధకం
జవాబు:
సి) సంక్లిష్ట వాక్యం

5. కింది వాక్యాల్లో అనుమత్యర్థక వాక్యాన్ని గుర్తించండి.
ఎ) రసాభాస చేయకండి
బి) నీవు ఇంటికి వెళ్లవచ్చు
సి) అక్క చెప్పేది విను
డి) నిండు నూరేళ్లు వర్థిల్లు
జవాబు:
బి) నీవు ఇంటికి వెళ్లవచ్చు

6. కింది వాటిలో సరైన ప్రశ్నార్థక వాక్యాన్ని గుర్తించండి.
ఎ) సెలవు ఇవ్వండి ?
బి) పరీక్షలు రాయవచ్చు !
సి) ఎవరా పసిడి బొమ్మ?
డి) తిన్న వెంటనే చదువుకో !
జవాబు:
సి) ఎవరా పసిడి బొమ్మ?

III. భాషాంశాలు

పదాలు – అర్థాలు :
సూచన : ఈ కింది వాక్యాలలో గీతగీసిన పదాలకు అర్థం గుర్తించండి.

7. రామయ్యగారు కథలను అలవోకగా రాస్తారు.
ఎ) చక్కగా
బి) బాగుగా
సి) స్వేచ్ఛగా
డి) తేలికగా
జవాబు:
సి) స్వేచ్ఛగా

8. నేను వేసిన తారాజువ్వ అంతరిక్షాన్ని తాకింది.
ఎ) నేలను
బి) ఆకాశాన్ని
సి) సముద్రాన్ని
డి) రాకెట్ ను
జవాబు:
బి) ఆకాశాన్ని

AP 7th Class Telugu Important Questions Chapter 11 సీత ఇష్టాలు

9. జా చైతన్యంలో బుర్రకథ కీలకపాత్ర వహించింది.
ఎ) ప్రధాన పాత్ర
బి) రహస్య పాత్ర
సి) విశేష పాత్ర
డి) చిన్నపాత్ర
జవాబు:
ఎ) ప్రధాన పాత్ర

10. పైడితో ఆభరణాలు చేస్తారు.
ఎ) ఇనుము
బి) బంగారం
సి) అభ్రకం
డి) వెండి
జవాబు:
బి) బంగారం

11. దంపతులు గుడికి వెళ్ళారు.
ఎ) అక్కాచెల్లెళ్ళు
బి) మామా అల్లుళ్ళు
సి) భార్యాభర్తలు
డి) అన్నదమ్ములు
జవాబు:
సి) భార్యాభర్తలు

12. భూమిలో బీజం నాటాలి.
ఎ) శాఖ
బి) పత్రం
సి) ఫలం
డి) విత్తనం
జవాబు:
డి) విత్తనం

AP 7th Class Telugu Important Questions Chapter 11 సీత ఇష్టాలు

13. సంగతి అందరికి తెలుసు.
ఎ) విషయం
బి) విరామం
సి) విచిత్రం
డి) సంపద
జవాబు:
ఎ) విషయం

14. భారత సమరం అద్భుతం.
ఎ) పొందు
బి) యుద్ధం
సి) వారి
డి) జలం
జవాబు:
బి) యుద్ధం

పర్యాయపదాలు :

15. ‘భారతమాతకు జయము – సరస్వతి తల్లిని చల్లగా చూడు’ – ఈ వాక్యాలలో సమానార్ధక పదాలు గుర్తించండి.
ఎ) భారత, మాత
బి) మాత, తల్లి
సి) మాత, సరస్వతి
డి) జయము, చూడు
జవాబు:
బి) మాత, తల్లి

16. ‘మహిళలకు మంగళం – స్త్రీలకు మేలు చేయండి’ – ఈ వాక్యాల్లో సమానార్థక పదాలు గుర్తించండి.
ఎ) మంగళం, మేలు
బి) మహిళలు, స్త్రీలు
సి) స్త్రీలు, మంగళం
డి) మేలు, స్త్రీలు
జవాబు:
బి) మహిళలు, స్త్రీలు

17. పాత గాథలు అయ్యాయి. కొత్త కథలు చెబుదాం – 2 ఈ వాక్యాలలో సమానార్థక పదాలు గుర్తించండి.
ఎ) పాత, కొత్త
బి) గాథలు, కథలు
సి) అయ్యాయి,
డి) గాథలు, కొత్తవి
జవాబు:
బి) గాథలు, కథలు

18. అందరికి మేలు జరగాలి – పర్యాయపదాలు గుర్తించండి.
ఎ) హితం, సన్నిహితం
బి) మంచి, శుభం
సి) పుత్తడి, పురోగామి
డి) మంచి, కీడు
జవాబు:
బి) మంచి, శుభం

AP 7th Class Telugu Important Questions Chapter 11 సీత ఇష్టాలు

19. పైడితో ఆభరణం చేయించారు – పర్యాయపదాలు గుర్తించండి.
ఎ) తొలి, పదిల
బి) కనకం, కారు
సి) బంగారం, పుత్తడి
డి) రజతం, కాంస్యం
జవాబు:
సి) బంగారం, పుత్తడి

20. దంపతులు వచ్చారు – పర్యాయపదాలు గుర్తించండి.
ఎ) నవదంపతులు, అక్కాచెల్లెళ్ళు
బి) భార్యాభర్తలు, శివపార్వతులు
సి) నలుదిశలు, ఆలుమగలు
డి) భార్యాభర్తలు, ఆలుమగలు
జవాబు:
డి) భార్యాభర్తలు, ఆలుమగలు

21. అందరికి మేలు కలగాలి – పర్యాయపదాలను గుర్తించండి.
ఎ) కళ్యాణం, కనికరం
బి) పసిడి, పాపం
సి) తమకం, తామరసం
డి) మంచి, శుభం
జవాబు:
డి) మంచి, శుభం

22. రాజు రాజ్యం పాలించాడు – పర్యాయపదాలు గుర్తించండి.
ఎ) సచివుడు, సామరం
బి) నృపతి, పృథ్వీపతి
సి) రంజితం, రంగం
డి) నటన, బరము
జవాబు:
బి) నృపతి, పృథ్వీపతి

ప్రకృతి – వికృతులు :

23. మా ఇంట్లో దీపము వెలిగించారు – గీత గీసిన పదానికి వికృతిని గుర్తించండి.
ఎ) దీపం
బి) దివ్వె
సి) వెలుగు
డి) దివ్యము
జవాబు:
బి) దివ్వె

AP 7th Class Telugu Important Questions Chapter 11 సీత ఇష్టాలు

24. ఇటు చూడరా సన్నాసి – గీత గీసిన పదానికి, ప్రకృతిని గుర్తించండి.
ఎ) యతి
బి) సన్యాసి
సి) పరివ్రాజకుడు
డి) ముని
జవాబు:
బి) సన్యాసి

25. శాస్త్ర విజ్ఞానము లేనిదే దేశ ప్రగతి సాగదు – గీత గీసిన పదానికి వికృతిని గుర్తించండి.
ఎ) విజ్ఞత
బి) విద్య
సి) పాండిత్యము
డి) విన్నాణము
జవాబు:
డి) విన్నాణము

26. ఈ బొమ్మ చాలా బాగుంది – గీత గీసిన పదానికిప్రకృతిని గుర్తించండి.
ఎ) బామ్మ
బి) బ్రహ్మ
సి) బమ్మా
డి) బొరుసు
జవాబు:
బి) బ్రహ్మ

27. పుణ్యం పొందాలి – వికృతి పదం గుర్తించండి.
ఎ) పునుము
బి) పున్నెం
సి) పనుము
డి) పునిము
జవాబు:
బి) పున్నెం

28. అక్షరం నేర్వాలి – వికృతి పదం గుర్తించండి.
ఎ) అప్పరం
బి) అచ్చరం
సి) అచ్ఛరం
డి) అక్కరం
జవాబు:
డి) అక్కరం

29. విన్నాణము పొందాలి – ప్రకృతి పదం గుర్తించండి.
ఎ) విజ్ఞానం
బి) విద్యానం
సి) విన్నేనం
డి) విన్యకం
జవాబు:
ఎ) విజ్ఞానం

30. శాస్త్రం చదవాలి – వికృతి పదం గుర్తించండి.
ఎ) శాసము
బి) శాసనం
సి) సస్త్రము
డి) చట్టం
జవాబు:
డి) చట్టం

31. అందరు ప్రయాణం చేయాలి – వికృతి పదం గుర్తించండి.
ఎ) ఎయణం
బి) పయనం
సి) పాయణం
డి) పాయనం
జవాబు:
బి) పయనం

32. సిరి పొందాలి – ప్రకృతి పదం గుర్తించండి.
ఎ) స్త్రీ
బి) సీరి
సి) శ్రీ
డి) శిరి
జవాబు:
సి) శ్రీ

వ్యతిరేక పదాలు :
సూచన : క్రింది గీత గీసిన పదాలకు వ్యతిరేక పదాలను రాయండి.

33. కొత్త నీకు వచ్చింది.
ఎ) నవీనం
బి) పాత
సి) ఆధునిక
డి) చెడు
జవాబు:
బి) పాత

AP 7th Class Telugu Important Questions Chapter 11 సీత ఇష్టాలు

34. రామాయణం మనకు తొలికావ్యం.
ఎ) మలి
బి) మధ్యమ
సి) అంతిమ
డి) కడలి
జవాబు:
ఎ) మలి

35. శ్రీరాముడు ఉత్తముడు.
ఎ) నిపుణుడు
బి) మధ్యముడు
సి) అధముడు
డి) చిలుడు
జవాబు:
సి) అధముడు

36. మనం శత్రువులకు సహితం కీడు తలపెట్టరాదు – గీత గీసిన పదానికి వ్యతిరేకపదాన్ని గుర్తించండి.
ఎ) హాని
బి) చెడు
సి) మేలు
డి) ధర్మం
జవాబు:
సి) మేలు

37. సీత ఇష్టాలు తెలుసుకోవాలి – గీత గీసిన పదానికి వ్యతిరేకపదాన్ని గుర్తించండి.
ఎ) కష్టాలు
బి) అనిష్టాలు
సి) ఇష్టం లేనివి
డి) అస్పష్టాలు
జవాబు:
బి) అనిష్టాలు

38. బుద్ధిమంతులకు తప్పక జయము కల్గుతుంది – గీత గీసిన పదానికి వ్యతిరేకపదాన్ని గుర్తించండి.
ఎ) అజయము
బి) విజయము
సి) అపజయము
డి) అభ్యుదయము
జవాబు:
సి) అపజయము

AP 7th Class Telugu Important Questions Chapter 11 సీత ఇష్టాలు

39. అబద్ధాలు చెప్పడం మహాపాపము – గీత గీసిన పదానికి వ్యతిరేకపదాన్ని గుర్తించండి.
ఎ) పాపరహితం
బి) పుణ్యము
సి) అపాపము
డి) ధర్మసహితం
జవాబు:
బి) పుణ్యము

40. దేశం ముందుకు వెళ్ళాలి.
ఎ) అగాధం
బి) వెనుక
సి) మధ్య
డి) అంతరాళం
జవాబు:
బి) వెనుక

41. ప్రజలు సుఖం పొందాలి.
ఎ) మంచి
బి) ఆనందం
సి) వినోదం
డి) దుఃఖం
జవాబు:
డి) దుఃఖం

42. రాముడు బలంగా ఉన్నాడు.
ఎ) సబలం
బి) విబలం
సి) ప్రతిబలం
డి) దుర్బలం
జవాబు:
డి) దుర్బలం

సంధులు :

43. పల్లెటూరు అందాలు మంచి మజాగా ఉంటాయి – గీత గీసిన పదాన్ని విడదీయండి.
ఎ) పల్లె + టూరు
బి) పల్లెటు + ఊరు
సి) పల్లె + ఊరు
డి) పల్లెటూ + రు
జవాబు:
సి) పల్లె + ఊరు

AP 7th Class Telugu Important Questions Chapter 11 సీత ఇష్టాలు

44. ప్రధానోపాధ్యాయుడు సీతన్నగారు వచ్చారు – గీత గీసిన పదాన్ని విడదీయండి.
ఎ) ప్రధాన + ఉపాధ్యాయుడు
బి) ప్రధాన + వుపాధ్యాయుడు
సి) ప్రధానోప + అధ్యాయుడు
డి) ప్రధాన + ఊపాధ్యాయుడు
జవాబు:
ఎ) ప్రధాన + ఉపాధ్యాయుడు

45. చిన్నక్క బడికి వెళ్ళింది – గీత గీసిన పదం ఏ సంధి?
ఎ) ఇత్వసంధి
బి) అత్వసంధి
సి) ఆమ్రేడితసంధి
డి) ద్విరుక్తటకారసంధి
జవాబు:
బి) అత్వసంధి

46. ‘నాయకురాలు‘ చెప్పింది – గీత గీసిన పదం ఏ సంధి ?
ఎ) టుగాగమసంధి
బి) అత్వసంధి
సి) రుగాగమసంధి
డి) ద్విరుక్తటకారసంధి
జవాబు:
సి) రుగాగమసంధి

47. అంతా రసాభాస అయ్యింది – గీత గీసిన పదం ఏ సంధి?
ఎ) గుణసంధి
బి) వృద్ధి సంధి
సి) సవర్ణదీర్ఘసంధి
డి) అత్వసంధి
జవాబు:
సి) సవర్ణదీర్ఘసంధి

AP 7th Class Telugu Important Questions Chapter 11 సీత ఇష్టాలు

48. అభ్యున్నతి సాధించాలి – దీనికి విడదీయడం గుర్తించండి.
ఎ) అభై + ఉన్నతి
బి) అభి + ఉన్నతి
సి) అభా + యున్నతి
డి) అభ + ఉన్నతి
జవాబు:
బి) అభి + ఉన్నతి

49. ఈడున్న పిల్ల వచ్చింది – ఇది ఏ సంధి?
ఎ) త్రికసంధి
బి) అత్వసంధి
సి) యడాగమసంధి
డి) ఉత్వసంధి
జవాబు:
డి) ఉత్వసంధి

50. క్రింది వానిలో అత్వసంధికి ఉదాహరణను గుర్తించండి.
ఎ) విద్యాలయం
బి) మాటలన్ని
సి) మీరిక్కడ
డి) సీతమ్మ
జవాబు:
డి) సీతమ్మ

51. గుణసంధికి ఉదాహరణను గుర్తించండి.
ఎ) గుణైక
బి) దినోత్సవం
సి) సురైక
డి) దినావారం
జవాబు:
బి) దినోత్సవం

52. క్రింది వానిలో తెలుగు సంధి రూపం గుర్తించండి.
ఎ) చక్కనమ్మ
బి) సురేంద్రుడు
సి) రామాయణం
డి) కుష్ఠిక
జవాబు:
ఎ) చక్కనమ్మ

సమాసాలు :

53. ‘లవకుశులు‘ – గీత గీసిన పదం ఏ సమాసమో గుర్తించండి.
ఎ) ద్విగు సమాసం
బి) ద్వంద్వ సమాసం
సి) అవ్యయీభావ సమాసం
డి) బహుహ్రీహి సమాసం
జవాబు:
బి) ద్వంద్వ సమాసం

54. ‘నాలుగు రాళ్ళు‘ – గీత గీసిన పదం ఏ సమాసమో గుర్తించండి.
ఎ) ద్విగు సమాసం
బి) ద్వంద్వ సమాసం
సి) బహువ్రీహి
డి) కర్మధారయ సమాసం
జవాబు:
ఎ) ద్విగు సమాసం

AP 7th Class Telugu Important Questions Chapter 11 సీత ఇష్టాలు

55. మనం పుణ్యఫలం పొందాలి – గీత గీసిన పదం ఏ సమాసం?
ఎ) పుణ్యమందు ఫలం
బి) పుణ్యము యొక్క ఫలం
సి) పుణ్యం కొరకు ఫలం
డి) పుణ్యతతో, ఫలం
జవాబు:
బి) పుణ్యము యొక్క ఫలం

56. క్రింది వానిలో ద్వంద్వ సమాసమునకు ఉదాహరణను గుర్తించండి.
ఎ) నెలరాజు
బి) చతుర్ముఖుడు
సి) తల్లిదండ్రులు
డి) నాలుగు వేదాలు
జవాబు:
సి) తల్లిదండ్రులు

57. స్వరాజ్య సమరం సాగించాలి – ఇది ఏ సమాసం?
ఎ) సప్తమీ తత్పురుష
బి) ద్వితీయా తత్పురుష
సి) తృతీయా తత్పురుష
డి) చతుర్డీ తత్పురుష
జవాబు:
డి) చతుర్డీ తత్పురుష

58. నాలుగు రాళ్ళు సంపాదించాలి – దీనికి విగ్రహ వాక్యం గుర్తించండి.
ఎ) నాలుగు కొరకు రాళ్ళు
బి) నాలుగుసు రాళ్ళు
సి) నాలుగు సంఖ్యగల రాళ్ళు
డి) నాలుగులా రాళ్ళు
జవాబు:
సి) నాలుగు సంఖ్యగల రాళ్ళు

59. శత్రువు యొక్క నాశనం జరగాలి – సమాస పదం గుర్తించండి.
ఎ) శత్రపలాయనం
బి) నాశన శత్రు
సి) శాత్ర నాశనం
డి) శత్రు నాశనం
జవాబు:
డి) శత్రు నాశనం

60. మానవ జన్మ సర్వశ్రేష్ఠమైనది – గీత గీసిన పదం ఏ సమాసం?
ఎ) షష్ఠీ తత్పురుష
బి) ప్రథమా తత్పురుష
సి) బహుజొహి
డి) కర్మధారయం
జవాబు:
ఎ) షష్ఠీ తత్పురుష

వాక్య ప్రయోగాలు :

61. ‘అల్లరి చేయవద్దు’ – ఇది ఏ రకం వాక్యం?
ఎ) విధ్యర్థక వాక్యం
బి) నిషేధార్థక వాక్యం
సి) ప్రార్థనార్థక వాక్యం
డి) సామర్థ్యార్థక వాక్యం
జవాబు:
బి) నిషేధార్థక వాక్యం

AP 7th Class Telugu Important Questions Chapter 11 సీత ఇష్టాలు

62. మానవులు ప్రకృతిని ఆస్వాదించాలి – దీనికి వ్యతిరేకార్థక వాక్యం గుర్తించండి.
ఎ) మానవులు ప్రకృతిని ఆస్వాదించకూర
బి) మానవులు ప్రకృతిని ఆస్వాదింపకపోవచ్చు
సి) మానవులు ప్రకృతిని తప్పక ఆస్వాదించాలి
డి) మానవులు ప్రకృతిని తక్కువగా ఆస్వాదించాలి
జవాబు:
ఎ) మానవులు ప్రకృతిని ఆస్వాదించకూర

63. చంద్రుడు క్రమంగా పెరుగుతున్నాడు – దీనికి వ్యతిరేకార్థక వాక్యం ఏది?
ఎ) చంద్రుడు మాత్రమే పెరుగకూడదు
బి) చంద్రుడు క్రమంగా పెరగడం లేదు
సి) చంద్రుడు క్రమంగా పెరుగకూడదు
డి) చంద్రుడు కొంత పెరుగకూడదు
జవాబు:
బి) చంద్రుడు క్రమంగా పెరగడం లేదు

64. వర్షాలు వచ్చాయి. చెరువులు నిండలేదు – దీనికి సంయుక్త వాక్యం గుర్తించండి.
ఎ) వర్షాలు రాకపోవడంతో చెరువులు నిండలేదు
బి) వర్షాలు వస్తేనేగాని చెరువులు నిండవు
సి) వర్షాలు వచ్చాయి కాని చెరువులు నిండలేదు
డి) వర్షాలు రావడంతో చెరువులు నిండలేదు
జవాబు:
సి) వర్షాలు వచ్చాయి కాని చెరువులు నిండలేదు

65. కృష్ణుడు కూర్చున్నాడు. త్రాసు లేవలేదు – దీనికి సంయుక్త వాక్యం ఏది?
ఎ) కృష్ణుడు కూర్చున్నాడు గాని త్రాసు లేవలేదు
బి) కృష్ణుడు కూర్చున్నందువల్ల త్రాసు లేవలేదు
సి) త్రాసు, కృష్ణుడు పైకి లేవలేదు
డి) త్రాసు లేవలేదు, కృష్ణుడు లేవలేదు
జవాబు:
ఎ) కృష్ణుడు కూర్చున్నాడు గాని త్రాసు లేవలేదు

66. చంద్రుడు మిమ్ములను దీవించుగాక – ఇది ఏ రకమైన వాక్యం?
ఎ) అభ్యర్థక వాక్యం
బి) ధాత్వర్థక వాక్యం
సి) ఆశీర్వార్థక వాక్యం
డి) హేత్వర్థక వాక్యం
జవాబు:
సి) ఆశీర్వార్థక వాక్యం

67. రవి చక్కగా పాడగలడు – ఇది ఏ రకమైన వాక్యం?
ఎ) అప్యర్థక వాక్యం
బి) సామర్థ్యార్థక వాక్యం
సి) హేత్వర్థక వాక్యం
డి) ధాత్వర్థక వాక్యం
జవాబు:
బి) సామర్థ్యార్థక వాక్యం

62. నన్ను అనుగ్రహించండి – ఇది ఏ రకమైన వాక్యం?
ఎ) హేత్వర్థ వాక్యం
బి) సామర్థార్థక వాక్యం
సి) ప్రార్థనార్థక వాక్యం
డి) తద్ధర్మార్థక వాక్యం
జవాబు:
సి) ప్రార్థనార్థక వాక్యం

68. బాగా చదవడం వల్ల మార్కులు వచ్చాయి – ఇది ఏ రకమైన వాక్యం?
ఎ) అప్యర్థక వాక్యం
బి) ఆశీర్వార్థక వాక్యం
సి) తద్ధర్మార్థక వాక్యం
డి) హేత్వర్థక వాక్యం
జవాబు:
డి) హేత్వర్థక వాక్యం

69. ‘సీత అన్నం తిని బడికి వెళ్ళింది’ – ఇది ఏ రకం వాక్యం?
ఎ) సామాన్యవాక్యం
బి) సంయుక్తవాక్యం
సి) సంక్లిష్ట వాక్యం
డి) మహావాక్యం
జవాబు:
సి) సంక్లిష్ట వాక్యం

AP 7th Class Telugu Important Questions Chapter 11 సీత ఇష్టాలు

70. ‘సీత అన్నం తిన్నది కాని బడికి వెళ్ళలేదు’ – ఇది ఏ రకం వాక్యం?
ఎ) ప్రశ్నార్థక వాక్యం
బి) సందేహార్థక వాక్యం
సి) విధ్యర్థక వాక్యం
డి) సామార్థ్యార్థక వాక్యం
జవాబు:
డి) సామార్థ్యార్థక వాక్యం

విభక్తి ప్రత్యయాలు – భాషాభాగాలు – పురుషులు :

71. బుర్రకథను అందరు వినాలి – ఇది ఏ విభక్తి ప్రత్యయం?
ఎ) సప్తమీ విభక్తి
బి) షష్ఠీ విభక్తి .
సి) చతుర్థి విభక్తి
డి) ద్వితీయా విభక్తి
జవాబు:
డి) ద్వితీయా విభక్తి

72. పెద్దలు పనికి వెళ్ళాలి – ఇది ఏ విభక్తి ప్రత్యయం?
ఎ) ప్రథమా విభక్తి
బి) సప్తమీ విభక్తి
సి) ద్వితీయా విభక్తి
డి) షష్ఠీ విభక్తి
జవాబు:
డి) షష్ఠీ విభక్తి

73. నామవాచకానికి బదులుగా వాడే భాషాభాగం గుర్తించండి.
ఎ) ప్రత్యయం
బి) నామవాచకం
సి) సర్వనామం
డి) క్రియ
జవాబు:
సి) సర్వనామం

AP 7th Class Telugu Important Questions Chapter 11 సీత ఇష్టాలు

74. తందనా ! భళా ! తందనా నీ – ఇది ఏ భాషాభాగం?
ఎ) క్రియ
బి) నామవాచకం
సి) సర్వనామం
డి) అవ్యయం
జవాబు:
డి) అవ్యయం

75. క్రింది వానికి మధ్యమ పురుష ప్రత్యయం గుర్తించండి.
ఎ) వాడు
బి) నీవు
సి) నేను
డి) మేము
జవాబు:
బి) నీవు

76. మీరు బడికి వెళ్ళారు – ఇది ఏ పురుష ప్రత్యయం?
ఎ) ఉత్తమ పురుష
బి) మధ్యమ పురుష
సి) ప్రథమ పురుష
డి) అధమ పురుష
జవాబు:
బి) మధ్యమ పురుష

AP 7th Class Telugu Important Questions Chapter 11 సీత ఇష్టాలు

సొంతవాక్యాలు :
సూచన : క్రింది పదాలను ఉపయోగించి సొంత వాక్యాలు రాయండి.

77. మేలు : విద్యార్థులు ఇతరుల మేలు చూడాలి.
78. బీజం : స్నేహితుల మధ్య కొందరు విషబీజం నాటుతారు.
79. సంగ్రామం : కౌరవ పాండవుల సంగ్రామం భారతంలో ఉంది.
80. దంపతులు : సీతారాములు ఆదర్శ దంపతులు.
81. అలవోకగా : మా చెల్లెలు అలవోకగా త్యాగరాజ కీర్తనలు పాడుతుంది.
82. కీలక పాత్ర : మా సంసారమును నడిపించడంలో మా అమ్మగారు కీలక పాత్ర వహించారు.
83. కలకలలాడు : పెళ్ళి పెద్దలతో మా ఇల్లు కలకల లాడుతోంది.